För att boka din plats på Höstdagjämningsceremonin, skanna QR-koden i din Swishapp.
Mottagare är Elin Hejll.
Märk betalningen med det namn du har på Facebook, så att jag vet vem du är när ansökan om medlemskap i gruppen kommer in.
När jag sett betalningen skickar jag länken till Facebookgruppen till det telefonnummer du swishat ifrån.

Funkar inte QR-koden är numret:
123 126 3128

200 kr