För att boka din plats i Beltaneceremonin, skanna QR-koden i din Swishapp.
Mottagare är Elin Hejll.
Märk betalningen Beltane.
När jag sett betalningen skickar jag länken till Facebookgruppen till det telefonnummer du swishat ifrån.

Funkar inte QR-koden är numret:
123 126 3128