Nu är ditt medlemskap klart för den här kursen!
Du kan nu logga in på ditt konto.
::För att logga in klicka på Ditt konto/Your account i menyn.
::Klicka på Courses och välj sen kursen du köpt av dem i listan. Det finns två sidor, så du kan behöva klicka på NÄSTA.

Your subscription has been set up successfully.
::You can now log into your account via the Your Account-link in the menu.
::Click on Courses.
::Find the course you have purchased in the list. (You may have to go to page two by clicking NEXT.)